Kadra zarządzająca

Alicja Lisek – psycholog po specjalności klinicznej i organizacji pracy na Wydziale Studiów Społecznych oraz pedagog po kierunku pedagogika ogólna na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie uczestniczka studiów Executive MBA przy Wielkopolskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Terapeuta poznawczo-behawioralny specjalizujący się w terapii dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Współpracuje z Centrum terapii CBT w Warszawie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania, nastroju, odżywiania, lękowymi, wycofaniem społecznym, autyzmem i zespołem Aspergera, a także z ich rodzinami. Ukończyła specjalistyczny kurs w dziedzinie Neuropsychologii klinicznej dziecka oraz podyplomowe studia z zakresu seksuologii.

Współautorka podręcznika wychowania przedszkolnego ,,Mały Odkrywca w przedszkolu” dla Akademii Nauki w Poznaniu. Współpracuje z firmą doradczo–szkoleniową KONTRAKT OSH, w której ukończyła Polską Szkołę Trenerów Biznesu oraz autorski kurs zarządzania ,,Psychologia Szefa”. Certyfikowany trener metod skutecznego uczenia się; autorka projektu edukacyjnego dla Gminy Oborniki ,,Przedszkole szansą dla Mamy, Taty i Dziecka”, organizatorka warsztatów psychologicznych dla rodziców, szkoleń dla nauczycieli oraz studium psychologiczno-pedagogicznego ,,Poznańska Szkoła Terapii Dzieci i Młodzieży"


Ewelina Kuźnik -wicedyrektor Przedszkola Amica Kids, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim na kierunku edukacja wczesnoszkolna oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na kierunku psychopedagogika. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami mowy, zaburzeniami równowagi psycho-ruchowej oraz encefalopatią. W pracy pedagogicznej kieruje się dwoma głównymi założeniami: „Dziecko uśmiechnięte, to dziecko zadowolone” oraz montessoriańską ideą, by pomagać Dziecku „zrobić to samemu”.

Jest zdania, że każdy człowiek potrzebuje uwagi i akceptacji drugiej osoby. Dlatego szczególną uwagę zwraca na potrzeby Podopiecznych, pomagając im również w rozwiązaniu napotykanych trudności. Podczas codziennych zabaw aktywnie zapoznaje Dzieci z otaczającym światem i rozbudza w nich chęć do samodzielnego odkrywania jego uroków. Zachęca również do udziału w zajęciach gospodarczych, które jej zdaniem uczą Dziecko szacunku do każdej pracy i czerpania z niej satysfakcji.

 

Wojciech Bloch - mgr wychowania fizycznego - absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, dyplomowany trener karate, 4-krotny Mistrz Świata Seniorów w karate, 3-krotny Mistrz Europy, 20-krotny Mistrz Polski. Przez 15 lat członek Reprezentacji Polski karate we wszystkich kategoriach wiekowych. Certyfikowany lektor języka angielskiego, instruktor pływania.

Zawodnik klasy mistrzowskiej karate, nagrodzony przez AWF Poznań złotym medalem im. B. Szwarca przyznawanym najwybitniejszym sportowcom, trzykrotnie nagradzany przez Prezydenta RP oraz Ministra Sportu za wybitne osiągnięcia sportowe, wybrany najlepszym Sportowcem Ziemi Obornickiej w ostatnim 20-leciu, trener wielokrotnie wyróżniany przez Burmistrza za osiągnięcia oraz pracę z dziećmi. Posiada 15 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Od 1998 trener karate w Obornickim Klubie Karate, prowadzący zajęcia z dziećmi w wieku od 5 lat. Wychowawca medalistów Mistrzostw Świata, Europy i Polski we wszystkich kategoriach wiekowych.


Kadra nauczająca

Agnieszka-Kadlec.JPGAgnieszka Kadlec - absolwentka studiów pedagogicznych na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów na kierunku poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna. Uczestniczka szkoleń, warsztatów i konferencji, m.in. „Praca z rodziną – formalne i praktyczne aspekty udzielania pomocy całej rodzinie” (Instytut Pomocy Profesjonalnej w Poznaniu),  ,, Gry i zabawy językowe dla dzieci";  z zakresu coachingu( ,,Coaching", ,, Coaching wychowawczy dla psychologów i pedagogów- jak wspierać współczesnych rodziców?") oraz konferencji naukowej „Dziecko - młodzież - rodzina jako adresaci pomocy psychopedagogicznej oraz socjalnej”.

Fascynatka metody coachingu, zarówno w pracy z dzieckiem, jak i rodzicami. Za istotę swojej pracy uznaje rozwijanie indywidualnego potencjału i zainteresowań każdego Przedszkolaka. Z tego powodu tak bliskie są jej słowa Janusza Korczaka: „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”. Równie ważne jest dla niej tworzenie miłej, przyjaznej atmosfery, zapewniającej dziecku poczucie zaufania i bezpieczeństwa. Wykorzystując metodę Glenna Domana, zajęcia ruchowe oraz piosenki będzie wprowadzała naszych Podopiecznych w świat języka angielskiego.
 
 
Marta-Stachowiak.JPGMarta Stachowiak - absolwentka studiów pedagogicznych w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu na kierunku resocjalizacja oraz studiów pedagogicznych w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Od kilku lat w okresie wakacyjnym uczestniczy w wyjazdach półkolonijnych z dziećmi i młodzieżą. Ukończyła szkolenie: ,, Gry i zabawy językowe dla dzieci".

Interesuje się psychologią rozwojową z uwagi na fakt, iż ciekawa jest rozwoju i zmian zachodzących w zachowaniu dziecka na poszczególnych etapach dorastania. W pracy z dziećmi ceni atmosferę bezpieczeństwa i komfortu. Ważne jest dla niej, aby Mali Podopieczni odczuwali zarówno wsparcie merytoryczne, jak i osobiste. Na co dzień kieruje się mottem: "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat". 

 
Joanna-Smiglak.JPGJoanna Śmiglak - absolwentka studiów pedagogicznych w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu na kierunku zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Uczestniczka licznych kursów i szkoleń, m.in. ,,Tańce w kręgu", ,,Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz", ,,Pedagogika zabawy - zarys metod aktywizujących", ,,Matematyka na wesoło w przedszkolu E. Gruszczyk-Kolczyńskiej", ,,Kierownik wycieczek", ,,Klanza", ,, Gry i zabawy językowe dla dzieci".

Możliwość obcowania z Dziećmi traktuje jako dar, który stara się pielęgnować, szanować i odkrywać w nim to, co najlepsze. Ogromną radość i satysfakcję daje jej możliwość oglądania, jak się kształtują się dziecięce charaktery i umiejętności. Najważniejsze jest dla niej to, aby Dzieci poczuły się w przedszkolu jak w drugim domu i z chęcią chciały do niego wracać. Podczas codziennych zajęć wykorzystuje zabawy ruchowe i metodę Glenna Domana. Chętnie sięga także po elementy matematyki wg Ewy Gruszczyk- Kolczyńskiej oraz elementy metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz. 


 

Monika-Torzewska.JPGMonika Torzewska - absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika, edukacja elementarna i terapia pedagogiczna. Obecnie kontynuuje kształcenie na tym samym kierunku, również na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Uczestniczka kursu na Animatora Zabaw dla Dzieci.
 
Uwielbia przebywać w towarzystwie dzieci. Cieszy się, że może z nimi pracować i kształtować w nich podstawowe umiejętności. Jest szczęśliwa, kiedy dostrzega zadowolenie na twarzach dzieci, wówczas wie, że to co robi ma duże znaczenie. "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat". Podczas codziennych zajęć wykorzystuje metodę Glenna Domana oraz zabawy ruchowe. 


Barbara-Kabacinska.JPGBarbara Kabacińska – absolwentka studiów pedagogicznych na kierunku pedagogika ogólna specjalność opiekuńczo – wychowawcza na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu oraz studiów podyplomowych zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych tej samej uczelni. Ukończyła również Studium Psychologii i Socjologii w Centrum Kształcenia Kadr „Profesja” .  Ponadto uczestniczka wielu kursów i szkoleń: „Wychowawcy kolonijnego”, „KLANZY:  Metod integracyjnych w pracy z grupą – wprowadzenie do pedagogiki zabawy, Jak pracować z dziećmi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym”, „Sztuka pisania. Kształtowanie gotowości do nauki pisania oraz początkowej nauki pisania w oparciu o naturalną aktywność rysunkową dziecka”, „Metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne we wspieraniu rozwoju tożsamości dziecka”, „Kierowanie pracą zespołu”, kurs elementarny i doskonalący z zakresu znajomości języka migowego,  ,, Gry i zabawy językowe dla dzieci". Uczestniczyła i współorganizowała I Konferencję Studenckich Kół Naukowych Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM pt. „Zagrożenia dzieci i młodzieży – diagnoza i profilaktyka”.

W codziennej pracy z dziećmi ceni ich naturalną chęć eksploracji świata zewnętrznego. Uważa to za ważny aspekt w rozwoju dziecka, dlatego na pierwszym miejscu stawia zabawę jako formę pracy i nauki z dzieckiem. Służą temu między innymi wszelkie zabawy proponowane przez KLANZĘ, na których się opiera.


Marta-Łopinska.JPGMarta Łopińska-  absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim na kierunku edukacja wczesnoszkolna z edukacją przedszkolną oraz Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza o specjalności pedagogika małego dziecka. Od niedawna również absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o kierunku: Logopedia. Ukończyła szereg kursów i warsztatów doskonalących, m.in. „Treningi i projekty twórcze inspiracją do działań plastycznych dziecka w przedszkolu”, „Bajka terapeutyczna i jej zastosowanie w edukacji przedszkolnej”, kurs kierownika wycieczek, warsztaty rozwijające kompetencje miękkie.

Fascynuje ją rozwój dziecka, a szczególnie rozwój mowy. W swojej pracy dba o stymulację i wspieranie rozwoju najmłodszych dzieci w ramach wczesnej interwencji logopedycznej i pedagogicznej. Traktuje każde dziecko indywidualnie i stara się być ich przewodnikiem, dlatego organizuje im zajęcia umożliwiające naukę podczas aktywnego działania.
W codziennej pracy postępuje według myśli Marii Montesorii- „Pomóż mi samemu to zrobić”. Najważniejsze jest dla niej, aby dzieci same doświadczały, poznawały i eksperymentowały, a przez to zdobywały wiedzę. W życiu zawodowym i prywatnym stara się podążać za słowami Janusza Korczaka : „Aby zrozumieć dziecko i jego świat, trzeba na ten świat spojrzeć jego oczyma i z jego perspektywy”.


Natalia-Chocianowicz.JPGNatalia Chocianowicz – absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończone studia podyplomowe na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Uczestniczka wielu szkoleń, takich jak: „Sensoryczne fundamenty rozwoju dziecka”, „Terapia tańcem i ruchem jako narzędzie wspierania pracy wychowawczej”, „Jak długo będę płakać – czyli sposoby na trudną adaptację”, „Krzykacz, złośnik, smutas – czyli jak pomóc dzieciom poradzić sobie z trudnymi emocjami”.
 
 Od najmłodszych lat związana jest z harcerstwem w rodzinnej miejscowości. Jako instruktor ZHP poznała swoje powołanie jakim jest właśnie praca z dziećmi. W życiu zawodowym kieruje się słowami Aleksandra Kamińskiego: „Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować..” i tak stara się pracować z dziećmi. Chociaż najbardziej lubi inspirować dzieci do samodzielnych działań. Uważa za fascynujące obserwować jak dzieci się rozwijają, dzięki temu każdy dzień jest inny. Wierzy, że dzieci najlepiej uczą się poprzez zabawę, dlatego zawsze się stara mieć głowę pełną pomysłów. Na co dzień stara się wprowadzić w czyn słowa Roberta Baden-Powella: „Starajcie się zostawić ten świat troszkę lepszym niż go zastaliście


Ewa-Serba-(1).JPG
Ewa Serb- absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika opiekuńczo- wychowawcza na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła też studia podyplomowe na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

W swojej pracy stara się w jak najciekawszy sposób zachęcić dzieci do zabawy. W tym celu prowadzi szereg zajęć ruchowych: gimnastykę, zajęcia z chustą animacyjną, zabawy w kole, plastycznych: wyklejanie, rysowanie, kolorowanie oraz zachęca Maluszki do wspólnego słuchania czytanego tekstu. Wykorzystuje również metodę Globalnego Czytania Glenna Domana. Dużą przyjemność sprawia jej wspólna praca z dziećmi podczas zajęć kulinarnych oraz dyskusje na temat czytanych tekstów. Jako pedagog kieruje się zasadą, że najważniejszy jest drugi człowiek. Praca z dziećmi i dla dzieci była i jest spełnieniem jej zawodowych marzeń.

Mottem przyświecającym jej w wykonywaniu codziennych obowiązków są słowa Janusza Korczaka:” Rozumny wychowawca nie dąsa się, że nie rozumie dziecka, ale rozmyśla, poszukuje, wypytuje dzieci. One go pouczą, by ich nie urażał zbyt dotkliwie – byle chciał się uczyć.” 

 
14182447_1130705443662278_1117953865_n-(1).jpgJagoda Konieczna- absolwentka studiów pedagogicznych na kierunku pedagogika edukacja elementarna i terapia pedagogiczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie kontynuuje kształcenie na studiach magisterskich na kierunku poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna, również na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Posiada certyfikat z języka angielskiego First Certificate in English. Uczestniczyła w Seminarium Naukowym organizowanym przez Zakład Pedagogiki Społecznej „Pedagogika społeczna a kwestie czytelnictwa”, gdzie wygłosiła referat pt. „Prawdziwa historia Czerwonego Kapturka”. Organizowała wraz z Radą Samorządu Studentów Wydziału Studiów Edukacyjnych „Piknik z okazji Dnia Dziecka”, który odbył się w Ogrodzie Botanicznym. W swojej codziennej pracy stara się, aby żadnemu dziecku nie zniknął z twarzy uśmiech. Dba o bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój dzieci. Interesuje się literaturą dziecięcą i angielską. „Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym”


14959007_1263945783680093_2079334787_o.jpg
Maria Turkowska - absolwentka studiów pedagogicznych na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa o specjalizacji edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. Obecnie studentka filologii angielskiej na Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji. Uczestniczka kursów i szkoleń: kurs opiekuna wycieczek i organizatora wypoczynku, „Metoda projektów”, „Układy taneczne dla dzieci”, „Animator czasu wolnego dzieci i młodzieży”.
 
Praca z dziećmi sprawia jej dużo radości. Z zaangażowaniem wprowadza dzieci w świat języka angielskiego. Ogromną satysfakcję sprawia jej obserwowanie jak dzieci chłoną język angielski i jak, dzięki piosenkom i zabawom, przyswajają słówka i zwroty. Uwielbia rozmawiać z dziećmi, żywo interesuje się ich sprawami i przeżyciami. Największą radość sprawia jej wywoływanie uśmiechu na twarzach dzieci. Kadra żłobka

Zuzanna-Jasiewicz.JPGZuzanna Jasiewicz - absolwentka studiów pedagogicznych magisterskich w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu na kierunku Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna.
Pracuje z dziećmi od 6 lat.

Uważa, że przedszkole i żłobek  jest początkiem drogi edukacyjnej – warto by miała ona podstawę z solidarnych fundamentów. Celem jaki sobie postawiła jest to, by każde dziecko czuło się bezpiecznie i swobodnie w przedszkolu, a także, by rozpoznało swoje możliwości , rozwijało się społecznie, a przede wszystkim , aby  z czasem stopniowo osiągało wyższy stopień samodzielności w samoobsłudze jak i w myśleniu. Wiele satysfakcji sprawia jej, gdy obserwuje codzienny rozwój dzieci.
Podczas codziennych zajęć wykorzystuje zabawy ruchowe, naukę Czytania Globalnego Glenna Domana , a także zajęcia ćwiczenia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

 

Natalia-Srech.JPGNatalia Srech absolwentka studiów humanistycznych na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Ukończyła także podyplomowe studia profilaktyki społecznej i resocjalizacji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Swoją przygodę z dziećmi rozpoczęła jako opiekun kolonijny, po wcześniejszym ukończeniu kursu przygotowawczego dla wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 
Interesuje ją rozwój dziecka na każdym etapie jego życia. W codziennej pracy z dziećmi stara się odkrywać oraz rozwijać ich „mocne strony”. Każdego dnia dba o to, aby Mali Podopieczni aktywnie spędzili dzień w przedszkolu, poprzez zabawy metodą ruchu rozwijającego Weronki Sherborne. Najważniejszy dla niej jest uśmiech dziecka, który przekłada się na zadowolenie rodziców. W swojej pracy kieruje się słowami Janusza Korczaka, który powiedział, że „dob­ry wycho­waw­ca, który nie wtłacza a wyz­wa­la, nie ciągnie a wzno­si, nie ug­niata a kształtu­je, nie dyk­tu­je a uczy, nie żąda a za­pytu­je – przeżyje wraz z dziećmi wiele nat­chnionych chwil


20161027_131341.jpg
Renata Perz - absolwentka studiów pedagogicznych w Wyższej Szkole Techniczno- Humanistycznej „Kadry dla Europy” w Poznaniu na kierunku wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe oraz terapia i diagnoza pedagogiczna. Ukończyła kurs: „Tańce w kręgu”. Wieloletnia wolontariuszka programu „Starszy Brat Starsza Siostra”, który działa przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wronkach. Doświadczenie w pracy pedagogicznej zdobywała podczas praktyk studenckich.
 
Osoba pogodna i rozsądna. W pracy w żłobku najważniejsze jest dla niej stworzenie miłej, rodzinnej atmosfery oraz poczucia bezpieczeństwa. W swojej pracy kładzie nacisk na naukę przez zabawę, naukę przez doświadczenie i naukę przez zmysły. Uważa, że dobrze zaplanowane i systematycznie wykonywane codzienne czynności oraz właściwa zabawa stanowią solidny fundament do prawidłowego rozwoju. Ogromną satysfakcję daje jej uśmiech na twarzach małych podopiecznych a w wykonywaną pracę wkłada całe swoje serce.


 

Zajęcia dodatkowe


Maciej Ponicki - student Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu na kierunku wychowanie fizyczne, o specjalizacji gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna. Obecnie uczestnik kursu instruktorskiego z lekkoatletyki. Trener piłki nożnej z licencją PZPN B, na co dzień trenujący dzieci i młodzież w Klubie Sportowym Sokół Pniewy oraz w Klubie MKS Błękitni Wronki.

W swoich zajeciach z Przedszkolakami bazuje na metodzie Rudolfa Labana, w której dzieci wykonują ćwiczenia każde na swój niepowtarzalny sposób, pozycja wyjściowa do ćwiczeń jest dowolna. Na zajęciach z dziećmi ceni sobie ich swobodę, humor i uśmiech. Ćwiczenia są tutaj zadaniami otwartymi. Dają Maluszkom możliwość decydowania o sposobie wykonywania ruchu i tym samym wyrażania swojej indywidualnej osobowości. Na co dzień i w pracy z dziećmi kieruje się mottem ”w życiu trzeba robić swoje najlepiej, jak się tylko potrafi”.

Magdalena-Hetman-Nowak.JPGMagdalena Hetman- Nowak - logopeda Pracownicy obsługi przedszkola


Julita-Fenrych.JPGJulita Fenrych - kierownik obsługi przedszkola. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Krzyżu Wielkopolskim oraz Poznańskiej Szkoły Biznesu o specjalności rachonkowość. Z wielkim oddaniem angażuje się w organizowanie wszelkich imprez oraz przedstawień przedszkolnych. Na co dzień osoba ciepła i serdeczna, z uśmiechem witająca wszystkich przybyłych do Przedszkola Amica Kids. 


Joanna-Markowska.JPGJoanna Markowska - pracownik obsługi przedszkola


Natalia-Pecherska.JPGNatalia Pęcherska - pracownik obsługi przedszkola


 

Ważne informacje

Kontakt

Telefon 1:
503 574 105
Telefon 2:
728 820 539
E-mail:
biuro.amicakids@gmail.com

Opinie, pytania, sugestie

Zachęcamy do dzielenia się swoimi opiniami oraz do zadawania nurtujących Państwa pytań.

 Security code

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij